Grafiska blad ur von Wrights "Svenska fåglar", utgivna av A Börtzells.

I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och är en samling på 178 litografier. 


lollo@kingisland.se